Νέο: Σεμινάριο φωτογραφίας - Δημιουργική φωτογραφία 1 - 2ος κύκλος - Έναρξη 3/11/2012
Σεμινάριο φωτογραφίας - Δημιουργική φωτογραφία 1 - 2ος κύκλος
Έναρξη: 3/11/2012
Διάρκεια: 10 εβδομάδες
Εισηγητής: Αναστάσης Πρωτοπαπάς Β.Α./Μ.Α.

Σεμινάριο φωτογραφίας - 2ος κύκλος

Σεμινάριο φωτογραφίας - 2ος κύκλος (λεπτομέρειες)