Έκθεση φωτογραφίας αποφοίτων σπουδαστών σεμιναρίου
Πέμπτη, 22 - 03 - 2012
Έκθεση φωτογραφίας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 31/03/2012 - 11/04/2012
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 19:00-21:00