Σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας - Urban & Street Photography Seminar 03-12-2011
Τρίτη, 08 - 11 - 2011

Σεμινάριο δημιουργικής φωτογραφίας
Έναρξη: 03-12-2011
Διάρκεια: 10 εβδομάδες
Εισηγητής: Αναστάσης Πρωτοπαπάς
Τόπος: Global Arts Studios, Κόρινθος

Urban & Street Photography Seminar
Starting date: 03-12-2011
Duration: 10 weeks
Instructor: Anastasis Protopapas
Location: Global Arts Studios, Korinthos, Greece

Urban Street Photography seminar - Δημιουργική φωτογραφία - 3-12-2011 - Αναστάσης Πρωτοπαπάς