Συνεργασίες
Συνεργασία Global arts studios και φροντιστηρίου Πρότυπη παιδεία http://www.paideia.edu.gr/