Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού σχεδιασμού.

Στο τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού σχεδιασμού μπορούν να εισαχθούν σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει και το δεύτερο έτος του τμήματος ζωγραφικής ή σπουδαστές με ιδιαιτέρες σχεδιαστικές ικανότητες διότι προϋπόθεση είναι η γνώση του σχεδίου, η ανάλυση χρώματος και ο τρόπος σκέψης της εικαστικής δημιουργίας. Θεωρείται ειδικό μάθημα.

Στο τμήμα αυτό ο σπουδαστής εισάγεται στην εφαρμοσμένη τέχνη και σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε όλους τους κλάδους παραγωγής εικόνων, π.χ. διαφήμιση.

Οι εργασίες που εκπονούνται είναι η εικονογράφηση βιομηχανικού αντικειμένου, ο σχεδιασμός εξώφυλλου δίσκου, προσώπου ή μπούστου, η εικονογράφηση βιβλίου της επιλογής του σπουδαστή και τέλος ο σχεδιασμός, εικονογράφηση και κατασκευή χρηστικού βιομηχανικού αντικειμένου.

Το τμήμα έχει διάρκεια από 1 έως 2 έτη.

Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design