Τμήμα Εικονογράφησης και Δημιουργικού Design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού σχεδιασμού.

Στο τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού σχεδιασμού μπορούν να εισαχθούν σπουδαστές που έχουν παρακολουθήσει και το δεύτερο έτος του τμήματος ζωγραφικής ή σπουδαστές με ιδιαιτέρες σχεδιαστικές ικανότητες διότι προϋπόθεση είναι η γνώση του σχεδίου, η ανάλυση χρώματος και ο τρόπος σκέψης της εικαστικής δημιουργίας. Θεωρείται ειδικό μάθημα.

Στο τμήμα αυτό ο σπουδαστής εισάγεται στην εφαρμοσμένη τέχνη και σε τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε όλους τους κλάδους παραγωγής εικόνων, π.χ. διαφήμιση.

Οι εργασίες που εκπονούνται είναι η εικονογράφηση βιομηχανικού αντικειμένου, ο σχεδιασμός εξώφυλλου δίσκου, προσώπου ή μπούστου, η εικονογράφηση βιβλίου της επιλογής του σπουδαστή και τέλος ο σχεδιασμός, εικονογράφηση και κατασκευή χρηστικού βιομηχανικού αντικειμένου.

Το τμήμα έχει διάρκεια από 1 έως 2 έτη.

Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design
Τμήμα εικονογράφησης και δημιουργικού design