Τμήμα Ελεύθερου και Γραμμικού σχεδίου
Ελεύθερο σχέδιο – γραμμικό σχέδιο στα Global Arts Studios
Τμήμα προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Στο τμήμα αυτό οι σπουδαστές προετοιμάζονται με μεθοδικότητα στο ελεύθερο σχέδιο, τη σύνθεση και το γραμμικό / αρχιτεκτονικό σχέδιο, με σκοπό την υψηλή επίδοσή τους στα ειδικά μαθήματα των πανελλήνιων εξετάσεων.

Ερωτήσεις - Απαντήσεις:

Ποιες σχολές απαιτούν εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο;

Οι σχολές που απαιτούν εξέταση σχεδίων είναι:

Α.Ε.Ι.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗΣ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ)
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (μόνο ελεύθερο σχέδιο)

Τ.Ε.Ι.
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ. & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Πως εξετάζονται τα μαθήματα στις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, γίνονται μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων και διαρκούν 6 ώρες κάθε ένα. Σημαντικό ζητούμενο των εξετάσεων, πέραν των απαραίτητων γνώσεων, είναι η «ταχύτητα» και η «ευχέρεια» σχεδίασης που αποκτάται μέσω της εξάσκησης, καθώς οι υποψήφιοι οφείλουν να μπορούν να παράγουν σε περιορισμένο χρόνο σύνθετα σχέδια.

Πόσα μόρια δίνουν τα σχέδια στις Πανελλήνιες εξετάσεις; Υπάρχει βάση;

Ο συντελεστής των δύο μαθημάτων σχεδίων είναι (Χ)2.00. Ο παραπάνω συντελεστής σημαίνει πως σε κλίμακα 0-20.000 μορίων, ο υποψήφιος συγκεντρώνει έως και 4.000 μόρια από τα σχέδια (2.000 από το Ελεύθερο και 2.000 από το Γραμμικό).

Επισημαίνεται πως ο υποψήφιος οφείλει να υπερβεί τη βάση του 10 και στα δύο μαθήματα, ειδάλλως αποκλείεται γενικώς από την εισαγωγή στις σχολές που απαιτούν σχέδιο ακόμη και αν καλύπτονται τα απαραίτητα μόρια από τα υπόλοιπα μαθήματα. Το παραπάνω σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε υποψηφίους σχολών Γραφιστικής, Διακόσμησης, Συντήρησης Έργων Τέχνης κλπ, όπου η υπέρβαση της βάσης του 10, κατά κανόνα εξασφαλίζει την εισαγωγή σε αυτές τις σχολές.

Πρέπει να έχω συγκεκριμένες δεξιότητες ή «ταλέντο»;

Η σχεδιαστική ευχέρεια σαφώς αποτελεί ένα αρχικό πλεονέκτημα για αυτούς που το διαθέτουν. Παρ’όλα αυτά, το Ελεύθερο και το Γραμμικό σχέδιο διδάσκονται και οι δεξιότητες των μαθητών αναπτύσσονται μέσα από την εξάσκηση. Συμπερασματικά, η «σχεδιαστική ευχέρεια» αποτελεί μια καλή αρχική βάση, εμπειρικά όμως οι μεγαλύτερες βαθμολογίες επιτυγχάνονται στο τέλος από τους μαθητές που εργάσθηκαν συστηματικότερα και επιμελέστερα ασχέτως «ταλέντου».

Πόσα έτη προετοιμασίας απαιτούνται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις;

Η προτιμότερη επιλογή για την άρτια προετοιμασία των μαθητών είναι η διετής παρακολούθηση μαθημάτων με ταυτόχρονη πρακτική εξάσκηση. Κύριος λόγος είναι η αποφυγή ‘φορτώματος’ του ήδη βεβαρυμμένου προγράμματος των μαθητών στη Γ’ Λυκείου, καθώς και η ομαλότερη προσαρμογή στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Παραταύτα, η προετοιμασία μόνο στη Γ’ Λυκείου μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα επιτυχή αποτελέσματα, εφόσον βεβαίως η προσήλωση και η προσπάθεια του υποψηφίου είναι η δέουσα.

Πόσες χρόνος απαιτείται εβδομαδιαία;

Απαιτούνται περίπου 6 έως 10 ώρες προετοιμασίας εβδομαδιαίως, ανάλογα και με τις επιδόσεις του μαθητή. Στα Global Arts οι παραδόσεις των μαθημάτων διαρκούν 8 ώρες (4 ώρες Ελεύθερο σχέδιο και 4 ώρες Γραμμικό), με τους χώρους της σχολής και τα σχεδιαστήρια να είναι διαθέσιμα στους μαθητές για περεταίρω εξάσκηση καθ’όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Τι εξοπλισμός απαιτείται;

Απαιτείται συγκεκριμένος εξοπλισμός (κυρίως για το Γραμμικό Σχέδιο), ο ακριβής προσδιορισμός του οποίου παραδίδεται σε λίστα στους μαθητές κατά την εγγραφή τους. Για διευκόλυνση των μαθητών και των γονέων τους, η σχολή κάθε χρόνο επιτυγχάνει μέσω κεντρικών παραγγελιών σημαντικές εκπτώσεις για την προμήθεια του εξοπλισμού.

Στην ιστορία των Global Arts Studios οι σπουδαστές μας έχουν σημειώσει 100% επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις. Συγκεντρώνοντας υψηλότατες βαθμολογίες εισήχθηκαν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου της Αθήνας καθώς και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

Εισαγωγή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (εκτός πανελληνίων εξετάσεων)

Για την εισαγωγή στην ΑΣΚΤ απαιτείται απολυτήριο λυκείου και συμμετοχή στις εξετάσεις της Σχολής οι οποίες διεξάγονται τον μήνα Σεπτέμβρη για 5 ημέρες μέσα στην ΑΣΚΤ. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στο ελεύθερο σχέδιο (κεφάλι) και χρώμα (σύνθεση). Παραδίδουν επίσης και ένα ελεύθερο θέμα και ένα λεκτικό σε ζωγραφική απόδοση.

Εξαιρετικά ταλέντα

Από την ηλικία των 14 ετών μπορούν μαθητές να δώσουν εξετάσεις στην ΑΣΚΤ αφού πρώτα παραδώσουν τον μήνα Ιούνιο φάκελο και η επιτροπή κρίνει ότι είναι ικανοί να εξεταστούν.

Αν επιτύχουν, κρατούν τη θέση τους και συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά το λύκειο.

Εικόνα από την αίθουσα

ΣΧΕΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου
Τμήμα ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου

TO METROPOLIS

Αίθουσα Metropolis

UNDERGROUND STATION

Underground lab
alt=Ελεύθερο σχέδιο br /br /strongbr /