Τμήμα πιάνου-αρμονίου


Image

Πιάνο στα Global arts Studios

Οι σπουδαστές του πιάνου έρχονται σε επαφή με το σπουδαιότερο κλασσικό μουσικό όργανο ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσουν έως τα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης ταυτόχρονα με την εκμάθηση της θεωρίας της μουσικής.

Στο τμήμα γίνονται δεκτοί μαθητές από 5 ετών και άνω.


Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα πιάνου-αρμονίου
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα πιάνου-αρμονίου
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα πιάνου-αρμονίου
Βλέπετε τις εικόνες από την κατηγορία: Τμήμα πιάνου-αρμονίου