Κλασσικός Χορός - Σύγχρονος Χορός


Image


Κλασσικός Χορός στα Global arts Studios

Από την ηλικία των 3 ετών, ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα του κλασσικού χορού, μια καλλιτεχνική διαδικασία, που εξασκεί σε υψηλό βαθμό το σώμα, αναδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητές του.

Στα Global arts Studios το μπαλέτο διδάσκεται από καθηγήτρια με μεγάλη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική εμπειρία, με νέες παιδαγωγικές μεθόδους που κάνουν το μάθημα ευχάριστο και τον σπουδαστή να αγαπήσει μία από τις ωραιότερες μορφές υψηλής τέχνης.

Σύγχρονος χορός στα Global arts Studios

Στο τμήμα αυτό ο σπουδαστής γνωρίζει και εμπνέεται από τη διδασκαλία του σύγχρονου χορού (φυσική μετάλλαξη του κλασσικού μπαλέτου) μέσα από την διδαχή μεγάλων χορογράφων.


Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου
Τμήμα μπαλλέτου